Forsikringssertifikat

Visste du at dersom leverandøren ikke har ansvarsforsikring, står du selv ansvarlig for eventuelle skader som skulle oppstå som følge av arbeid som utføres på din tomt?

Vi har ansvarsforsikring som dekker alle de ulike oppdragstypene vi utfører. I tillegg stiller vi med sertifiserte fagfolk og riktig utstyr som sikrer et tryggest mulig oppdrag.

 

Trykk her for å se  forsikringsbevis /forsikringssertifikat